Jeste tutaj: Abis.pl » Info

Regulamin Platformy zakupowej abis.pl

I. Definicje

U篡te w Regulaminie poj璚ia oznaczaj:

 1. 1.1. Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b璠帷a osob prawn, osoba fizyczna prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz lub wykonuj帷a wolny zaw鏚, kt鏎a dokonuje Zam闚ienia w ramach Platformy zakupowej.
 2. 1.2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 3. 1.3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 4. 1.4. Regulamin - niniejszy Regulamin 鈍iadczenia us逝g drog elektroniczn w ramach Platformy zakupowej abis.pl.
 5. 1.5. Platforma zakupowa - serwis internetowy dost瘼ny pod adresem abis.pl, za po鈔ednictwem kt鏎ego Klient mo瞠 w szczeg鏊no軼i sk豉da Zam闚ienia.
 6. 1.6. Towar - produkty prezentowane na stronach Platformy zakupowej.
 7. 1.7. Umowa sprzeda篡 - umowa sprzeda篡 Towar闚 w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi璠zy Abis Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy zakupowej oraz maila Klienta.
 8. 1.8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
 9. 1.9. Ustawa o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn - ustawa o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.).
 10. 1.10. Zam闚ienie - o鈍iadczenie woli Klienta, zmierzaj帷e bezpo鈔ednio do zawarcia Umowy sprzeda篡, okre郵aj帷e w szczeg鏊no軼i rodzaj, cen i ilo嗆 Towaru.
 11. 1.11. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedzia趾u do pi徠ku z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. 1.12. Czas realizacji Zam闚ienia - czas od chwili potwierdzenia przyj璚ia Zam闚ienia do realizacji do chwili przekazania Towaru przewo幡ikowi okre郵ony liczb dni roboczych.

g鏎a strony

II. Postanowienia og鏊ne

 1. 2.1. Regulamin okre郵a zasady korzystania z Platformy zakupowej , warunki i zasady sk豉dania Zam闚ie oraz zawierania Um闚 sprzeda篡.
 2. 2.2. Platforma zakupowa prowadzona jest przez
  Abis Sp. z o.o.
  ul. Gagarina 8,
  00-754 Warszawa,

  adres do korespondencji:
  ul. Antoniewska 1 d
  00-754 Warszawa

  tel: +48 22 587 77 77,
  KRS: 134875,
  NIP 521-10-06-189,
  Regon 010738117.
 3. 2.3. Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga u篡cia komputera lub urz康zenia ko鎍owego z dost瘼em do Internetu wyposa穎nego w dowoln przegl康ark internetow w aktualnej wersji z w陰czon obs逝g Java script.
 4. 2.4. W celu zawarcia Umowy sprzeda篡 niezb璠ne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. 2.5. Klienci mog uzyska dost瘼 do Regulaminu w ka盥ym czasie za po鈔ednictwem odsy豉cza zamieszczonego na stronie g堯wnej serwisu abis.pl oraz pobra go i sporz康zi jego wydruk.
 6. 2.6. Informacje o Towarach podane na stronach Platformy zakupowej, w szczeg鏊no軼i ich opisy, parametry techniczne i u篡tkowe, ceny oraz orientacyjne Czasy realizacji Zam闚ienia stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

g鏎a strony

III. Zasady korzystania z Platformy zakupowej i zawarcia Umowy sprzeda篡

 1. 3.1. W celu zawarcia Umowy sprzeda篡 za po鈔ednictwem Platformy zakupowej nale篡 wej嗆 na stron internetow abis.pl, dokona wyboru Towar闚 poprzez podanie ich ilo軼i a nast瘼nie podejmowa kolejne czynno軼i w oparciu o informacje podane na stronie.
 2. 3.2. Ilo嗆 pozycji przygotowywanego Zam闚ienia, ilo嗆 Towar闚 oraz ich warto嗆 brutto (wraz z podatkiem vat) widoczna jest ca造 czas w g鏎nym prawym rogu strony.
 3. 3.3. Klient mo瞠 dokonywa zmian w Zam闚ieniu lub je anulowa bez 瘸dnych ogranicze do momentu naci郾i璚ia przycisku "Zamawiam i p豉c" a nast瘼nie z zastrze瞠niami, o kt鏎ych mowa w rozdz VI pkt 6.3 i 6.4 . Wprowadzanie zmian mo磧iwe jest poprzez kontakt z Konsultantem za po鈔ednictwem formularza dane Klienta, chatu online , mailowo lub telefonicznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby zamawiaj帷ej z wyj徠kiem odst徙ienia od zawartej ju umowy co wymaga formy pisemnej.
 4. 3.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wy鈍ietlone zostanie podsumowanie przygotowanego Zam闚ienia zawieraj帷e nast瘼uj帷e istotne informacje:
  a.) wybrane Towary, jednostki miary, ilo軼i i ceny jednostkowe
  b.) warto嗆 poszczeg鏊nych pozycji oraz 陰czna warto嗆 Towar闚 w cenach netto i brutto
  c.) metoda p豉tno軼i,
  d.) spos鏏 dostawy,
  e.) koszt dostawy,
  f.) 陰czna warto嗆 zam闚ienia.
 5. 3.5. W celu wys豉nia Zam闚ienia konieczna jest akceptacja tre軼i Regulaminu, oraz naci郾i璚ie przycisku "Zamawiam i p豉c".
 6. 3.6. Wys豉nie przez Klienta Zam闚ienia stanowi o鈍iadczenie woli zawarcia z Abis Sp. z o.o. Umowy sprzeda篡, zgodnie z tre軼i Regulaminu.
 7. 3.7. Przes豉nie Zam闚ienia zostaje potwierdzone automatycznym mailem zatytu這wanym "potwierdzenie otrzymania zam闚ienia nr ... dla kupuj帷ego".
 8. 3.8. Po weryfikacji Zam闚ienia przez Konsultanta Klient otrzymuje e-mail zatytu這wany: "potwierdzenie przyj璚ia zam闚ienia nr .... do realizacji", zawieraj帷y wszystkie istotne elementy Zam闚ienia w szczeg鏊no軼i informacje na temat sposobu dostawy, sposobu zap豉ty, ilo軼i Towar闚, cen jednostkowych, Czasu realizacji Zam闚ienia wyra穎nego w dniach roboczych oraz 陰cznej warto軼i Zam闚ienia.
 9. 3.9. Umow traktuje si za zawart z chwil otrzymania przez Klienta wiadomo軼i e-mail "potwierdzenie przyj璚ia zam闚ienia nr .... do realizacji".
 10. 3.10. Umowa sprzeda篡 zawierana jest w j瞛yku polskim, o tre軼i zgodnej z Regulaminem.

g鏎a strony

IV. Dostawa

 1. 4.1. Dostawa Towar闚 jest ograniczona do obszaru Europy i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk豉dania Zam闚ienia.
 2. 4.2. Dostawa zam闚ionych Towar闚 odbywa si transportem Abis Sp. z o.o. , przesy趾 kuriersk, pocztow lub Klient odbiera Towary w wybranym punkcie obs逝gi.
 3. 4.3. Koszty dostawy zale膨 od wagi oraz rozmiar闚 przesy趾i.

  UPS
  Cennik podstawowy dotyczy paczek typowych, gdy suma trzech wymiar闚 nie przekracza 160 cm. Koszty dostawy wynosz dla przesy貫k o wymiarach nie wi瘯szych ni 0,16 m3 lub o wadze nie wi瘯szej ni 30 kg 20 z. plus 23%vat to jest 24,60 z. a nast瘼nie 34 grosze netto plus 23%vat za ka盥y dodatkowy dcm3 lub 2 z netto plus 23%vat za ka盥y dodatkowy kilogram. Dop豉ta za paczki nietypowe (suma wymiar闚 przekracza 160 cm) wynosi 20 z. netto plus 23%vat to jest 24,60 z.

  Poczta Polska
  Koszt dostawy dla przesy貫k do 2kg wynosi 13z. netto plus 23%vat to jest 15,99z.

  Klient otrzymuje potwierdzenie koszt闚 dostawy w mailu potwierdzaj帷ym przyj璚ie Zam闚ienia do realizacji.
 4. 4.4. Przewidywany Czas realizacji zam闚ienia podany jest dla ka盥ego Towaru indywidualnie na stronie abis.pl. W Zam闚ieniach sk豉danych na wiele Towar闚 najd逝窺zy z podanych czas闚 oznacza przewidywany Czas realizacji ca貫go Zam闚ienia. Czas realizacji Zam闚ienia zale積y jest od zamawianej ilo軼i poszczeg鏊nych Towar闚 i mo瞠 r騜ni si od czasu przewidywanego podanego na stronach Platformy zakupowej. Klient otrzymuje potwierdzenie Czasu realizacji Zam闚ienia w mailu potwierdzaj帷ym przyj璚ie Zam闚ienia do realizacji.
 5. 4.5. Z chwil przygotowania towaru do wysy趾i Klient otrzymuje mail zatytu這wany: "realizacja zam闚ienia nr ......."
 6. 4.6. Wraz z dostaw Klient otrzymuje dow鏚 sprzeda篡 w postaci faktury lub paragonu z tekstem niniejszego Regulaminu.
 7. 4.7. W przypadku braku mo磧iwo軼i pozostawienia przesy趾i, kurier zostawia awizo z informacj o miejscu odbioru paczki przez Klienta.

g鏎a strony

V. Ceny, metody p豉tno軼i

 1. 5.1. Ceny Towar闚 podawane s w z這tych polskich i zawieraj wszystkie sk豉dniki, w tym podatek VAT (z wyr騜nieniem wysoko軼i stawki)
 2. 5.2. Klient ma mo磧iwo嗆 dokonania zap豉ty:
  a.) w systemie przelewy24.pl, przy czym konto Klienta w systemie zostaje obci捫one z chwil wysy趾i Towaru,
  b.) za pobraniem (p豉tne przy dostawie)
  c.) kart p豉tnicz Visa , Mastercard on-line, przy czym karta kredytowa zostaje obci捫ona z chwil wysy趾i Towaru,
  d.) got闚k przy zakupie Towaru w wybranym punkcie obs逝gi,
  e.) kart kredytow przy zakupie przy ul. Antoniewska 1D, f.) przelewem na konto bankowe nr: 73 1030 0019 0109 8503 0014 5041,
 3. 5.3. Ceny podane na Platformie zakupowej mog ulec zmianie w ka盥ej chwili.
 4. 5.4. Zam闚ienia z這穎ne przed wej軼iem w 篡cie zmiany, o kt鏎ej mowa w punkcie 5.3 realizowane b璠 w cenach obowi您uj帷ych w chwili ich sk豉dania.

g鏎a strony

VI. Uprawnienie do odst徙ienia od Umowy sprzeda篡

 1. 6.1. Klientowi przys逝guje prawo do odst徙ienia od Umowy sprzeda篡 zawartej na odleg這嗆 bez podania przyczyny z zastrze瞠niami zawartymi w pkt 6.3 i 6.4. W celu odst徙ienia od Umowy sprzeda篡 nale篡 z這篡 stosowne o鈍iadczenie na pi鄉ie w termi鎴e 14 dni i wys豉 je na adres Abis Sp. z o.o. 02-977 Warszawa, ul. Antoniewska 1D
 2. 6.2. Termin 14-dniowy liczy sie od dnia, w kt鏎ym nast徙i這 dostarczenie Towaru.
 3. 6.3. Prawo do odst徙ienia od Umowy sprzeda篡 przez Klienta b璠帷ego Konsumentem jest wy陰czone w przypadkach, gdy przedmiotem 鈍iadczenia jest Towar:
  a.) wykraczaj帷y poza standardow ofert Platformy zakupowej, przygotowany na specjalne Zam闚ienie Klienta i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
  b.) ulegaj帷y szybkiemu zepsuciu lub maj帷y kr鏒ki termin przydatno軼i do u篡cia,
  c.) dostarczony w zapiecz皻owanym opakowaniu, kt鏎ego po otwarciu opakowania nie mo積a zwr鏂i ze wzgl璠u na ochron zdrowia lub ze wzgl璠闚 higienicznych, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu,
  d.) kt鏎y po dostarczeniu, ze wzgl璠u na sw鎩 charakter zostanie nieroz陰cznie po陰czony z innymi rzeczami.
 4. 6.4. Prawo do odst徙ienia od Umowy sprzeda篡 przez Klienta nie b璠帷ego Konsumentem jest wy陰czone w przypadkach podanych w pkt 6.3 a.)-d.) oraz dodatkowo, gdy ilo嗆 zam闚ionych Towar闚 jest wi瘯sza ni 鈔ednia miesi璚zna sprzeda na Platformie zakupowej, a producent Towaru odmawia przyjmowania zwrot闚. W takim przypadku Klient ma prawo zaoferowa Towar do sprzeda篡 innym u篡tkownikom Platformy zakupowej, a rozliczenie transakcji nast瘼uje w terminie 3 dni po dokonaniu zap豉ty przez kolejnego nabywc.
 5. 6.5. W przypadku odst徙ienia od Umowy sprzeda篡 zawartej na odleg這嗆, Umowa jest uwa瘸na za niezawart. To, co strony 鈍iadczy造, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana by豉 konieczna w granicach zwyk貫go zarz康u. Zwrot powinien nast徙i niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 14 dni. Zakupiony Towar nale篡 zwr鏂i na poni窺zy adres:
  Abis Sp. z o.o. Centrum Obs逝gi Klienta ul. Antoniewska 1d, 02-977 Warszawa
 6. 6.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zosta opakowany w odpowiedni spos鏏, zapewniaj帷y brak uszkodze przesy趾i w trakcie transportu.
 7. 6.7. Koszt opakowania i odes豉nia Towaru ponosi Klient.

g鏎a strony

VII. Reklamacje dotycz帷e Towar闚

 1. 7.1. Abis Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodno嗆 zakupionego Towaru z Umow sprzeda篡.
 2. 7.2. Reklamacje, wynikaj帷e z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale篡 kierowa na adres: [email protected] . Abis Sp. z o.o. zobowi您uje sie do rozpatrzenia ka盥ej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie by這 mo磧iwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w 瘸dnym razie nie przekroczy 14 dni.
 3. 7.3. Abis Sp. z o.o. nie jest producentem towar闚. Producent ponosi odpowiedzialno嗆 z tytu逝 gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Je郵i dokument gwarancyjny przewiduje tak mo磧iwo嗆, Klient mo瞠 zg豉sza swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo鈔ednio w autoryzowanym serwisie, kt鏎ego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.

g鏎a strony

VIII. Reklamacje w zakresie 鈍iadczenia us逝g drog elektroniczn

 1. 8.1. Abis Sp. z o.o. podejmuje dzia豉nia w celu zapewnienia w pe軟i poprawnego dzia豉nia Platformy zakupowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi您uje si usun望 w rozs康nym terminie wszelkie nieprawid這wo軼i zg這szone przez Klient闚.
 2. 8.2. Nieprawid這wo軼i zwi您ane z funkcjonowaniem Platformy zakupowej Klient mo瞠 zg豉sza pisemnie na adres : Abis Sp. z o.o. Centrum Obs逝gi Klient闚 ul. Antoniewska 1d, mailowo na adres: [email protected] lub przy u篡ciu formularza kontaktowego chat online na stronie abis.pl , podaj帷 swoje imi i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat wyst徙ienia nieprawid這wo軼i.
 3. 8.3. Abis Sp. z o.o. zobowi您uje sie do rozpatrzenia ka盥ej reklamacji w terminie 7 dni , a gdyby to nie by這 mo磧iwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w 瘸dnym razie nie przekroczy 14 dni.

g鏎a strony

IX. Dane osobowe

 1. Kwestie zwi您ane z przetwarzaniem i ochron danych osobowych regulowane s i opisane w rozdziale "Polityka prywatno軼i" b璠帷ym za陰cznikiem do regulaminu i stanowi帷ym jego integraln cz窷.

g鏎a strony

X. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny

 1. 10.1. Klient kupuj帷y sprz皻 elektryczny lub elektroniczny ma prawo zwr鏂i stary (zu篡ty) sprz皻 tego samego rodzaju w ilo軼i odpowiadaj帷ej liczbie zakupionego Towaru.
 2. 10.2. Klient kupuj帷y materia造 eksploatacyjne do drukarek i kopiarek ma prawo zwr鏂i zu篡te materia造 w ilo軼i pi璚iokrotnie wi瘯szej ni zakupione na Platformie zakupowej.
 3. 10.3. Odbi鏎 przez Abis Sp. z o.o. sprz皻u i materia堯w eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek mo瞠 nast徙i przy realizacji Zam闚ienia lub w magazynie ul. Antoniewska 1D w Warszawie. Odbi鏎 sprz皻u i materia堯w na 篡czenie klienta zostaje potwierdzony na karcie przekazania odpadu.

g鏎a strony

XI. Postanowienia ko鎍owe

 1. 11.1. Rozstrzyganie ewentualnych spor闚 powsta造ch pomi璠zy Abis Sp. z o.o. a Klientem, kt鏎y jest Konsumentem zostaje poddane s康om w豉軼iwym zgodnie z postanowieniami w豉軼iwych przepis闚 Kodeksu post瘼owania cywilnego.
 2. 11.2. Rozstrzyganie ewentualnych spor闚 powsta造ch pomi璠zy Abis. Sp. z o.o. a Klientem, kt鏎y nie jest Konsumentem zostaje poddane s康owi w豉軼iwemu ze wzgl璠u na siedzib Abis Sp. z o.o.
 3. 11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn oraz inne w豉軼iwe przepisy prawa polskiego.

g鏎a strony

POLITYKA PRYWATNO列I PLATFORMY ABIS.PL

1. POSTANOWIENIA OG粌NE

 1. 1.1.Niniejsza polityka prywatno軼i platformy abis.pl ma charakter informacyjny, co oznacza 瞠 nie jest ona 廝鏚貫m obowi您k闚 dla Us逝gobiorc闚 lub Klient闚 platformy abis.pl zwanej dalej "Platform". Polityka prywatno軼i zawiera przede wszystkim zasady dotycz帷e przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os鏏, kt鏎ych dane dotycz, a tak瞠 informacje w zakresie stosowania na Platformie plik闚 cookies oraz narz璠zi analitycznych.
 2. 1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po鈔ednictwem Platformy jest Abis sp. z o.o. wpisana do KRS pod nr 134875 z dnia 11.10.2002 r. z siedzib: ul. Gagarina 8 , 00-754 Warszawa, adres do dor璚ze ul.Antoniewska 1D, 02-977 Warszawa, NIP 5211006189, REGON 010738117, adres poczty elektronicznej: [email protected] , numer telefonu kontaktowego: 22 587 77 77 - zwana dalej "Administratorem" i b璠帷a jednocze郾ie Us逝godawc Platformy i Sprzedawc.
 3. 1.3. Dane osobowe na Platformie przetwarzane s przez Administratora zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa, w szczeg鏊no軼i zgodnie z rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporz康zenie RODO". Oficjalny tekst Rozporz康zenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. 1.4. Korzystanie z Platformy, w tym dokonywanie zakup闚 jest dobrowolne. Podobnie zwi您ane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj帷ego z Platformy Us逝gobiorc lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze瞠niem dw鏂h wyj徠k闚: (1) zawieranie um闚 z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Platformy oraz w Regulaminie Platformy i niniejszej polityce prywatno軼i danych osobowych niezb璠nych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo磧iwo軼i zawarcia tej瞠 umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je瞠li osoba, kt鏎e dane dotycz chce zawrze dan umow z Administratorem, to jest zobowi您ana do podania wymaganych danych. Ka盥orazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Platformy oraz w Regulaminie Platformy; (2) obowi您ki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj帷ym z powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa nak豉daj帷ych na Administratora obowi您ek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi庵 podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo磧iwi Administratorowi wykonanie tych瞠 obowi您k闚.
 5. 1.5. Administrator dok豉da szczeg鏊nej staranno軼i w celu ochrony interes闚 os鏏, kt鏎ych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz, a w szczeg鏊no軼i jest odpowiedzialny i zapewnia, 瞠 zbierane przez niego dane s: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel闚 i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel闚, w jakich s przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo磧iwiaj帷ej identyfikacj os鏏, kt鏎ych dotycz, nie d逝瞠j ni jest to niezb璠ne do osi庵ni璚ia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w spos鏏 zapewniaj帷y odpowiednie bezpiecze雟two danych osobowych, w tym ochron przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow utrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc odpowiednich 鈔odk闚 technicznych lub organizacyjnych.
 6. 1.6. Uwzgl璠niaj帷 charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno軼i os鏏 fizycznych o r騜nym prawdopodobie雟twie i wadze zagro瞠nia, Administrator wdra瘸 odpowiednie 鈔odki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa這 si zgodnie z niniejszym rozporz康zeniem i aby m鏂 to wykaza. 字odki te s w razie potrzeby poddawane przegl康om i uaktualniane. Administrator stosuje 鈔odki techniczne zapobiegaj帷e pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy豉nych drog elektroniczn.
 7. 1.7. Wszelkie s這wa, wyra瞠nia i akronimy wyst瘼uj帷e w niniejszej polityce prywatno軼i i rozpoczynaj帷e si du膨 liter (np. Sprzedawca, Platforma, Us逝ga Elektroniczna) nale篡 rozumie zgodnie z ich definicj zawart w Regulaminie Platformy dost瘼nym na stronach Platformy.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. 2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spe軟iony jest co najmniej jeden z poni窺zych warunk闚: (1) osoba, kt鏎ej dane dotycz wyrazi豉 zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi瘯szej liczbie okre郵onych cel闚; (2) przetwarzanie jest niezb璠ne do wykonania umowy, kt鏎ej stron jest osoba, kt鏎ej dane dotycz, lub do podj璚ia dzia豉 na 膨danie osoby, kt鏎ej dane dotycz, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb璠ne do cel闚 wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez Administratora lub przez stron trzeci, z wyj徠kiem sytuacji, w kt鏎ych nadrz璠ny charakter wobec tych interes闚 maj interesy lub podstawowe prawa i wolno軼i osoby, kt鏎ej dane dotycz, wymagaj帷e ochrony danych osobowych.
 2. 2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka盥orazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno軼i. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us逝gobiorc闚 i Klient闚 Platformy przez Administratora s wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno軼i - w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE

 1. 3.1. Ka盥orazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia豉 podejmowanych przez danego Us逝gobiorc lub Klienta na Platformie.
 2. 3.2. Administrator mo瞠 przetwarza dane osobowe na Platformie w nast瘼uj帷ych celach, na nast瘼uj帷ych podstawach, w okresach oraz w nast瘼uj帷ym zakresie:
 3. Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzania danych Us逝gobiorcy Klienta / Nabywcy
  Wykonanie Umowy Sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej lub podj璚ie dzia豉 na 膨danie osoby, kt鏎ej dane dotycz, przed zawarciem w/w um闚Artyku 6 ust. 1 lit. b) Rozporz康zenia RODO (wykonanie umowy) Dane s przechowywane przez okres niezb璠ny do zawarcia, wykonania, rozwi您ania lub wyga郾i璚ia w inny spos鏏 zawartej umowy. imi i nazwisko, nazwa, nr identyfikacji podatkowej NIP, adres i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo嗆, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
  Marketing bezpo鈔edniArtyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d逝瞠j jednak ni przez okres przedawnienia roszcze w stosunku do osoby, kt鏎ej dane dotycz, z tytu逝 prowadzonej przez Administratora dzia豉lno軼i gospodarczej. Okres przedawnienia okre郵aj przepisy prawa, w szczeg鏊no軼i kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej wynosi trzy lata. Administrator wstrzymuje przetwarzanie danych w celu marketingu bezpo鈔edniego i je anonimizuje w przypadku wyra瞠nia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob, kt鏎ej dane dotycz. Imi i nazwisko, nazwa, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
  MarketingArtyku 6 ust. 1 lit. a) Rozporz康zenia RODO (zgoda) Dane przechowywane s do momentu wycofania zgody przez osob, kt鏎ej dane dotycz na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imi i nazwisko,nazwa, adres, adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Informacja o rodzaju, warto軼i i ilo軼i dokonanych zam闚ie, informacje o liczbie zatrudnionych pracownik闚 oraz potencjale zakupowym.
  Prowadzenie ksi庵 rachunkowychArtyku 6 ust. 1 lit. c) Rozporz康zenia RODO w zw. z art. 86 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo軼i tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane s przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj帷ymi Administratorowi przechowywanie ksi庵 rachunkowych (5 lat, licz帷 od pocz徠ku roku nast瘼uj帷ego po roku obrotowym, kt鏎ego dane dotycz). Imi, nazwisko, nazwa, numer NIP, adres nabywcy, adres dostawy, nazwa firmy, nr identyfikacji podatkowej NIP
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze jakie mo瞠 podnosi Administrator lub jakie mog by podnoszone wobec Administratora. Wykrywanie nadu篡 i zapobieganie im Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia RODO Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d逝瞠j jednak ni przez okres przedawnienia roszcze w stosunku do osoby, kt鏎ej dane dotycz, z tytu逝 prowadzonej przez Administratora dzia豉lno軼i gospodarczej. Okres przedawnienia okre郵aj przepisy prawa, w szczeg鏊no軼i kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej wynosi trzy lata) Imi i nazwisko, nazwa, numer identyfikacji podatkowej NIP, nr telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres nabywcy i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo嗆, kraj), imi i nazwisko osoby zamawiaj帷ej, adres IP oraz nazwa domeny, u篡wany typ przegl康arki internetowej, typ systemu operacyjnego, imi i nazwisko osoby odbieraj帷ej dostaw oraz imi i nazwisko osoby do kontaktu w celach reklamacyjnych oraz koordynacji wykonania us逝gi


 

4. ODBIORCY DANYCH NA PLATFORMIE

 1. 4.1.Dla prawid這wego funkcjonowania Platformy, w tym dla realizacji zawieranych Um闚 Sprzeda篡 konieczne jest korzystanie przez Administratora z us逝g podmiot闚 zewn皻rznych.
 2. 4.2. Administrator korzysta wy陰cznie z us逝g takich podmiot闚 przetwarzaj帷ych, kt鏎zy zapewniaj wystarczaj帷e gwarancje wdro瞠nia odpowiednich 鈔odk闚 technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe軟ia這 wymogi Rozporz康zenia RODO i chroni這 prawa os鏏, kt鏎ych dane dotycz.
 3. 4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie nast瘼uje w ka盥ym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno軼i odbiorc闚 lub kategorii odbiorc闚 - Administrator przekazuje dane wy陰cznie wtedy, gdy jest to niezb璠ne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb璠nym do jego zrealizowania.
 4. 4.4. Dane osobowe Us逝gobiorc闚 i Klient闚 Platformy mog by przekazywane nast瘼uj帷ym odbiorcom lub kategoriom odbiorc闚:
  4.4.1. przewo幡icy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, kt鏎y korzysta na Platformie ze sposobu dostawy Produktu przesy趾 pocztow lub przesy趾 kuriersk, Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo幡ikowi, spedytorowi lub po鈔ednikowi realizuj帷emu przesy趾i na zlecenie Administratora w zakresie niezb璠nym do zrealizowania dostawy Klientowi.
  4.4.2. podmioty obs逝guj帷e p豉tno軼i elektroniczne lub kart p豉tnicz - w przypadku Klienta, kt鏎y korzysta na Platformie ze sposobu p豉tno軼i elektronicznych lub kart p豉tnicz Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs逝guj帷emu powy窺ze p豉tno軼i na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezb璠nym do obs逝gi p豉tno軼i realizowanej przez Klienta.
  4.4.3. dostawcy systemu ankiet opiniuj帷ych - w przypadku Klienta, kt鏎y zgodzi si na wyra瞠nie opinii o zawartej Umowie Sprzeda篡, Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczaj帷emu system ankiet opiniuj帷ych zawarte Umowy Sprzeda篡 na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezb璠nym do wyra瞠nia przez Klienta opinii za pomoc systemu ankiet opiniuj帷ych.
  4.4.4. dostawcy us逝g zaopatruj帷y Administratora w rozwi您ania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo磧iwiaj帷e Administratorowi prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej, w tym Platformy i 鈍iadczonych za jej po鈔ednictwem Us逝g Elektronicznych (w szczeg鏊no軼i dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Platformy, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz康zania firm i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia豉j帷emu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb璠nym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatno軼i.
  4.4.5. dostawcy us逝g ksi璕owych, prawnych i doradczych zapewniaj帷y Administratorowi wsparcie ksi璕owe, prawne lub doradcze (w szczeg鏊no軼i biuro ksi璕owe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia豉j帷emu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb璠nym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatno軼i.

5. PROFILOWANIE NA PLATFORMIE

 1. 5.1. Rozporz康zenie RODO nak豉da na Administratora obowi您ek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt鏎ym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz康zenia RODO, oraz o zasadach ich podejmowania, a tak瞠 o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt鏎ej dane dotycz.
 2. 5.2. Administrator mo瞠 korzysta na Platformie z profilowania do cel闚 marketingu bezpo鈔edniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda篡, czy te mo磧iwo軼i korzystania z Us逝g Elektronicznych na Platformie. Efektem korzystania z profilowania na Platformie mo瞠 by przyznanie danemu Nabywcy rabatu, przekazanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko鎍zonych zakupach, przes豉nie propozycji Produktu, kt鏎y mo瞠 odpowiada zainteresowaniom lub preferencjom Nabywcy lub te zaproponowanie lepszych warunk闚 w por闚naniu do standardowej oferty Platformy. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj, czy b璠zie chcia豉 skorzysta z otrzymanego w ten spos鏏 rabatu, czy te lepszych warunk闚 i dokona zakupu na Platformie.
 3. 5.3. Profilowanie na Platformie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Nabywcy na stronie Platformy, w tym poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegl康anie strony konkretnego Produktu na Platformie, czy te poprzez analiz dotychczasowej historii dokonanych zakup闚 na Platformie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych Nabywcy w celu przedstawienia propozycji lub oferty.
 4. 5.4. Osoba, kt鏎ej dane dotycz, ma prawo do tego, by nie podlega decyzji, kt鏎a opiera si wy陰cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo逝je wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos鏏 istotnie na ni wp造wa.

6. PRAWA OSOBY, KT紑EJ DANE DOTYCZ

 1. 6.1. Prawo dost瘼u, sprostowania, ograniczenia, usuni璚ia lub przenoszenia - osoba, kt鏎ej dane dotycz, ma prawo 膨dania od Administratora dost瘼u do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak瞠 ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg馧owe warunki wykonywania wskazanych wy瞠j praw wskazane s w art. 15-21 Rozporz康zenia RODO.
 2. 6.2. Prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie - osoba, kt鏎ej dane przetwarzane s przez Administratora na podstawie wyra穎nej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz康zenia RODO), ma prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, kt鏎ego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem.
 3. 6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, kt鏎ej dane przetwarzane s przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos鏏 i trybie okre郵onym w przepisach Rozporz康zenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg鏊no軼i ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.
 4. 6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, kt鏎ej dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie嗆 sprzeciw - z przyczyn zwi您anych z jej szczeg鏊n sytuacj - wobec przetwarzania dotycz帷ych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis闚. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju przetwarza tych danych osobowych, chyba 瞠 wyka瞠 on istnienie wa積ych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz璠nych wobec interes闚, praw i wolno軼i osoby, kt鏎ej dane dotycz, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.
 5. 6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo鈔edniego - je瞠li dane osobowe s przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo鈔edniego, osoba, kt鏎ej dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie嗆 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz帷ych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi您ane z takim marketingiem bezpo鈔ednim.
 6. 6.6. W celu realizacji uprawnie, o kt鏎ych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno軼i mo積a kontaktowa si z Administratorem poprzez przes豉nie stosownej wiadomo軼i pisemnie na adres Administratora wskazany na wst瘼ie polityki prywatno軼i.

7. COOKIES NA PLATFORMIE, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. 7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) s to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik闚 tekstowych, wysy豉ne przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj帷ej stron Platformy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te na karcie pami璚i smartfona - w zale積o軼i z jakiego urz康zenia korzysta odwiedzaj帷y Platform). Szczeg馧owe informacje dot. plik闚 Cookies, a tak瞠 histori ich powstania mo積a znale潭 m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. 7.2. Administrator mo瞠 przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj帷ych ze strony Platformy w nast瘼uj帷ych celach:
  7.2.1. identyfikacji Us逝gobiorc闚 jako zalogowanych na Platformie i pokazywania, 瞠 s zalogowani;
  7.2.2. zapami皻ywania Produkt闚 dodanych do koszyka w celu z這瞠nia Zam闚ienia;
  7.2.3. zapami皻ywania danych z wype軟ianych Formularzy Zam闚ienia, ankiet lub danych logowania do Platformy;
  7.2.4. dostosowywania zawarto軼i strony Platformy do indywidualnych preferencji Us逝gobiorcy (np. dotycz帷ych kolor闚, rozmiaru czcionki, uk豉du strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Platformy;
  7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj帷ych spos鏏 korzystania ze strony Platformy;
  7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj帷ych Sklep Internetowy poprzez anonimow analiz ich dzia豉 (np. powtarzaj帷e si wizyty na okre郵onych stronach, s這wa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa, tak瞠 wtedy kiedy odwiedzaj oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
 3. 7.3. Standardowo wi瘯szo嗆 przegl康arek internetowych dost瘼nych na rynku domy郵nie akceptuje zapisywanie plik闚 Cookies. Ka盥y ma mo磧iwo嗆 okre郵enia warunk闚 korzystania z plik闚 Cookies za pomoc ustawie w豉snej przegl康arki internetowej. Oznacza to, 瞠 mo積a np. cz窷ciowo ograniczy (np. czasowo) lub ca趾owicie wy陰czy mo磧iwo嗆 zapisywania plik闚 Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak mo瞠 to mie wp造w na niekt鏎e funkcjonalno軼i Platformy (przyk豉dowo niemo磧iwym mo瞠 okaza si przej軼ie 軼ie磬i Zam闚ienia poprzez Formularz Zam闚ienia z uwagi na niezapami皻ywanie Produkt闚 w koszyku podczas kolejnych krok闚 sk豉dania Zam闚ienia).
 4. 7.4.Ustawienia przegl康arki internetowej w zakresie plik闚 Cookies s istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik闚 Cookies przez Platform - zgodnie z przepisami taka zgoda mo瞠 by r闚nie wyra穎na poprzez ustawienia przegl康arki internetowej. W braku wyra瞠nia takiej zgody nale篡 odpowiednio zmieni ustawienia przegl康arki internetowej w zakresie plik闚 Cookies.
 5. 7.5. Szczeg馧owe informacje na temat zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl康arkach internetowych dost瘼ne s w dziale pomocy przegl康arki internetowej oraz na poni窺zych stronach:
  - w przegl康arce Chrome
  - w przegl康arce Firefox
  - w przegl康arce Internet Explorer
  - w przegl康arce Opera
  - w przegl康arce Safari
  - w przegl康arce Microsoft Edge
 6. 7.6. Administrator mo瞠 korzysta na Platformie z us逝g Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z us逝gi Piksel Facebooka dostarczanej przez firm Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Us逝gi te pomagaj Administratorowi analizowa ruch na Platformie. Gromadzone dane przetwarzane s w ramach powy窺zych us逝g w spos鏏 zanonimizowany (s to tzw. dane eksploatacyjne, kt鏎e uniemo磧iwiaj identyfikacj osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformy. Dane te maj charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj cech identyfikuj帷ych (danych osobowych) osoby odwiedzaj帷e stron Platformy. Administrator korzystaj帷 z powy窺zych us逝g na Platformie gromadzi takie dane jak 廝鏚豉 i medium pozyskania odwiedzaj帷ych Platform oraz spos鏏 ich zachowania na stronie Platformy, informacje na temat urz康ze i przegl康arek, z kt鏎ych odwiedzaj stron, IP oraz domen, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p貫) i zainteresowania
 7. 7.7. Mo磧iwe jest zablokowanie w 豉twy spos鏏 przez dan osob udost瘼niania Google Analytics informacji o jej aktywno軼i na stronie Platformy - w tym celu mo積a zainstalowa dodatek do przegl康arki udost瘼niany przez firm Google Inc. dost瘼ny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. POSTANOWIENIA KO哸OWE

 1. 8.1. Platforma mo瞠 zawiera odno郾iki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby po przej軼iu na inne strony, zapozna si z polityk prywatno軼i tam ustalon. Niniejsza polityka prywatno軼i dotyczy tylko Platformy Administratora.
 2. 8.2. Strona internetowa Platformy, proces logowania si Klienta do swojego konta na Platformie, zak豉dania konta Klienta oraz dokonywania zakup闚, zabezpieczane s poprzez stosowanie certyfikatu SSL
 3. 8.3. Login i has這, za pomoc kt鏎ych Klient loguje si na swoje konto, powinny by chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze wzgl璠闚 bezpiecze雟twa Administrator sugeruje, aby Klient zmienia has這 co trzydzie軼i (30) dni oraz aby has這 zapewnia這 odpowiedni stopie bezpiecze雟twa ( minimum 8 znak闚 w tym liter ma陰 i wielk oraz liczb)

g鏎a strony