Jeste tutaj: Abis.pl » Info

Regulamin Programu Partnerskiego CSR

"Spo貫cznie odpowiedzialni w biznesie"

I. Definicje

Terminy i poj璚ia u篡te w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzyma造 nast瘼uj帷e znaczenie:

 • Program - Program Partnerski CSR "Spo貫cznie odpowiedzialni w biznesie" zorganizowany przez Abis Sp. z o.o.
 • Organizator - Abis Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Gagarina 8, 00-754 Warszawa, NIP: 521-10-06-189,
 • Uczestnik:
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadaj帷e osobowo軼i prawnej, kt鏎e w dniu przyst徙ienia do Programu prowadz zarejestrowan dzia豉lno嗆 gospodarcz na terenie Unii Europejskiej i za po鈔ednictwem os鏏 upowa積ionych potwierdz ch耩 przyst徙ienia do programu na warunkach okre郵onych w niniejszym regulaminie.
  • osoby fizyczne, kt鏎e w dniu przyst徙ienia do Programu prowadz zarejestrowan dzia豉lno嗆 gospodarcz na terenie Unii Europejskiej i potwierdz ch耩 przyst徙ienia do programu na warunkach okre郵onych w niniejszym regulaminie.
 • Przyst徙ienie do Programu - jest to moment, w kt鏎ym Organizator otrzyma zg這szenie uczestnika.
 • Indywidualne konto punktowe - konto, przypisane do Uczestnika Programu, na kt鏎ym rejestrowane s punkty.
 • Punkty - punkty przyznawane przez Organizatora Programu Uczestnikowi, wed逝g zasad okre郵onych w niniejszym Regulaminie.
 • Nagroda - towar, kt鏎y Uczestnik nabywa w zamian za wyznaczon ilo嗆 Punkt闚, pobranych z jego indywidualnego konta punktowego.

g鏎a strony

II. Zasady og鏊ne Programu

 • Celem Programu jest poprawienie jako軼i procesu zaopatrzenia i obni瞠nie jego koszt闚, wzmocnienie lojalno軼i klient闚 i zach璚enie do dzia豉nia wspieraj帷ego korporacyjn odpowiedzialno嗆 spo貫czn.
 • Programem obj皻e s towary oferowane przez Organizatora w Internetowym systemie abis.pl, kt鏎ych wyb鏎 przyczynia si do realizacji polityki odpowiedzialno軼i spo貫cznej w biznesie.
 • Warunkiem uczestnictwa w Programie jest, aby Uczestnik nie korzysta z innych form promocji jak: oferty przetargowe , gwarancja sta貫j ceny, sta造 rabat itp.

g鏎a strony

III. Zasady gromadzenia punkt闚

 • Uczestnik uzyskuje punkty za dokonanie zakupu produkt闚 obj皻ych programem.
 • Uczestnik sk豉daj帷 zam闚ienia w systemie abis.pl otrzyma 1 pkt za ka盥e 20 z netto wydane na towar obj皻y programem.
 • Punkty gromadzone s na Indywidualnym koncie punktowym prowadzonym dla ka盥ego Uczestnika.

g鏎a strony

IV. Wymiana punkt闚 na nagrody

 • Program partnerski oferuje mo磧iwo嗆 wyboru Nagr鏚 w zamian za punkty uzbierane podczas realizacji zam闚ie. Nagrody dost瘼ne s w katalogu na stronie abis.pl.
 • W chwili publikacji nowego katalogu, oferta wszystkich poprzednich katalog闚 traci wa積o嗆.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z katalogu dowolnej Nagrody bez podania przyczyny jej wycofania.
 • Nagrody, kt鏎ych warto嗆 nie przekracza kwoty 760,00 z brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z p騧n. zmianami) s wolne od podatku dochodowego.
 • W przypadku, gdy jednorazowa warto嗆 Nagrody przekracza kwot 760,00 z, podana warto嗆 Nagrody w Punktach obejmuje warto嗆 nagrody oraz warto嗆 kwoty pieni篹nej w wysoko軼i podatku dochodowego od os鏏 fizycznych od nagrody, zgodnie z unormowaniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 ze zm.). Kwota pieni篹na zostaje ka盥orazowo potr帷ona z nale積o軼i Organizatora wobec Uczestnika z tytu逝 obowi您ku wp豉ty zrycza速owanego podatku dochodowego od os鏏 fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych.
 • Punkty s reprezentowane jako liczby ca趾owite.
 • Punkty przyznane w ramach Programu mog by wykorzystane poprzez wymian ich na Nagrod w postaci towar闚 z katalogu wg przelicznika 1 pkt = 1 PLN brutto.
 • Nagrody nabywane s po promocyjnej cenie brutto 1 PLN.
 • W przypadku rezygnacji z zam闚ionego towaru lub braku zap豉ty w terminie nast瘼uje anulowanie Punkt闚 przyznanych za zam闚ienie, kt鏎ego zwrot lub brak p豉tno軼i dotyczy.

g鏎a strony

V. Postanowienia ko鎍owe

 • Odpowiedzialno嗆 Organizatora ograniczona jest wzgl璠em Uczestnika do wysoko軼i warto軼i nagrody.
 • Program rozpoczyna si 1 stycznia 2013 r. i trwa do odwo豉nia przez Organizatora na zasadach okre郵onych w pkt 4.
 • W przypadku os鏏 realizuj帷ych zam闚ienia do 1 stycznia 2013 nie s brane pod uwag zakupy dokonane przed podanym terminem.
 • Program mo瞠 by zawieszony lub zako鎍zony przez Organizatora bez podania przyczyn. Organizator poinformuje o zako鎍zeniu programu na stronie internetowej www.abis.pl na 30 dni przed dat zako鎍zenia programu.
 • Uczestnikom przys逝guje prawo wymiany zgromadzonych punkt闚 na nagrody w terminie 90 dni od daty zako鎍zenia programu. Po up造wie tego terminu przyznane punkty zostan anulowane
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mog narusza praw nabytych przez Uczestnik闚 Programu.
 • Prawa i obowi您ki Organizatora i Uczestnik闚 Programu okre郵one s wy陰cznie w niniejszym Regulaminie Programu oraz Kodeksie Cywilnym.
 • Wszelkie spory wynik貫 z tytu逝 wykonania zobowi您a zwi您anych z Programem b璠 rozstrzygane przez s康 w豉軼iwy dla siedziby Organizatora.

g鏎a strony

Zatwierdzi Zarz康 Abis sp. z o.o.    Warszawa 04.12.2012